Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 255 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
 • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
 •  
 • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
 • More Statistics »
 • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
 • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
 • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
 • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
 

 

ประเพณีลอยกระทง

 
  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยชุมชน หน่วยงานราชการร่วมส่งกระทงเข้าร่วมจำนวน 18 กระทง การประกวดนางนพมาศ มีสาวงามจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 15 คน รำวงย้อนยุค และกิจกรรมต่างๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ส่วนบรรยากาศในค่ำคืนของงานวันลอยกระทง ปีนี้มีผู้ชมมาเที่ยวงานมากมายทีเดียว

Register to read more...

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกันจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย และสถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราว เทศบาลตำบลนาเยีย

Register to read more...

ปราชญ์ชาวบ้าน

เทศบาลตำบลนาเยีย ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า ด้านวัฒนธรรมในการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์พัฒนาการตามยุคสมัยมายาวนาน พัฒนารุ่งเรื่องเป็นลำดับมา มีทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคม และมรดกที่หลากหลาย สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สืบสานสืบทอดดำรงไว้ โดยเฉพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Register to read more...

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2558

วันที่ 11 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนทุกคน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ และบริเวณท่าแข่งเรือยาวเทศบาล หมู่ที่ 2

Register to read more...

Page 1 of 2
 
      
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศสำนักงานบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึ…

05-09-2018 Hits:15

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

06-08-2018 Hits:43

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนด และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนด …

11-09-2018 Hits:15

โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2561

โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2561

20-07-2018 Hits:49

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

04-07-2018 Hits:44

  ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย (2)

ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึ…

18-06-2018 Hits:66

 
 • จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
 
หนังสือราชการของ สถ.
โพสล่าสุดบนเฟชบุค
 
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ห้วยนางมา

ห้วยนางมา

ดอนเจ้าปู่ตา

ดอนเจ้าปู่ตา

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง      )

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง )

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

ขนมนางเล็ด

ขนมนางเล็ด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

พิธีตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

พิธีตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558