Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 227 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
 • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
 •  
 • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
 • More Statistics »
 • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
 • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
 • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
 • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย

 สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอนาเยีย ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเยีย ประมาณ 100 เมตร ในเขตท้องที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ถนนศรีปทุมวัน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 40 กิโลเมตร

Register to read more...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง" หมู่ 3 ชุมชนต้นยางใหญ่ เกิดขึ้นได้เริ่มจากแกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 วัดบ้านนาเยีย หน่วยงานราชการทุกส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเีย มีความต้องการกำหนดให้มีเขตอภัยทาน เพื่อห้ามจับสัตว์น้ำ ให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธ์ุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมปล่อยปลาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสมาแวะเวียน มาพักผ่อนด้วยการให้อาหารปลาเดินชมทิวทัศน์ริมตลิ่ง

Register to read more...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง (ชุมชนเขื่อนยาง)  เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายนิยม เจริญ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง ข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน จึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก อยากให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเอาไว้ จึงได้ประสานทีมวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมาให้ความรู้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2553 เครือข่ายข้าวปลาอาหาร อิสานมั่นยืน ม.อุบลราชธานี ได้มาเป็นวิทยากรในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง และมีการพาแกนนำไปศึกษาดูงานในที่นาเครือข่ายต่างอำเภออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองและการเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเขื่อนยางขึ้น และได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์พันธ์ุข้าวเมือง

Register to read more...

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

 

 บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  หมู่ 1    

น้ำแร่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเอง เดิมเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้าน เรียกว่า  "น้ำโจ้ก" ใช้นำมาบริโภค  ปัจจุบันได้ปรับปรุงท่อนำส่งน้ำให้สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยการร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 1 และทางเทศบาลตำบลนาเยียได้ขยายท่อนำส่งน้ำมายังอีกจุดหนึ่ง  น้ำแร่จากบ่อสะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการตรวจคุณภาพน้ำ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 

 

 

 

Register to read more...

Page 1 of 2
 
      
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศสำนักงานบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึ…

05-09-2018 Hits:15

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

06-08-2018 Hits:43

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนด และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนด …

11-09-2018 Hits:15

โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2561

โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2561

20-07-2018 Hits:49

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

04-07-2018 Hits:44

  ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย (2)

ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึ…

18-06-2018 Hits:66

 
 • จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
 
หนังสือราชการของ สถ.
โพสล่าสุดบนเฟชบุค
 
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ห้วยนางมา

ห้วยนางมา

ดอนเจ้าปู่ตา

ดอนเจ้าปู่ตา

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง      )

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง )

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

ขนมนางเล็ด

ขนมนางเล็ด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

พิธีตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

พิธีตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558