Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ชื่อ-สกุล (*)
กรุณาใส่ ชื่อ-สกุล ของท่าน!
ที่อยู่ (*)
กรุณาใส่ที่อยู่สำหรับการติดต่อ!
อีเมล (*)
กรุณาใส่อีเมลสำหรับการติดต่อ!
หมายเลขโทรศัพท์ (*)
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง!
ชื่อเรื่อง (*)
กรุณาใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการติดต่อ!
ประเภทการติดต่อ (*)
Invalid Input
ส่วนราชการที่ต้องการติดต่อ (*)
Invalid Input
รายละเอียด (*)
กรุณาใส่รายละเอียดเรื่องราวที่ติดต่อ.
หมายเหตุ
Invalid Input
แนบไฟล์
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสาร ที่ต้องการแนบไปพร้อมกับข้อความ ( ขนาดไม่เกิน 3 Mb ไฟล์ฟอร์แมต.jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)
นี่คืออะไร ? นี่คืออะไร ?
กรุณาป้อนตัวอักษรที่ท่านมองเห็นในช่องว่าง ให้ถูกต้อง!
  
สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี