Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 180 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

าพกิจกรรม "โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561" 

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศุูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงอยู่กับชุมชน โดยมีปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านศิลปะดนตรีพื้นบ้าน การดีดพิณ เป่าแคน การขับร้องหมอลำกลอน การทำพานบายศรี และศิลปะการทำอาหารไทยพื้นบ้าน การทำขนมไทยโบราณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และเป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อไป

 

Register to read more...

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2558

วันที่ 11 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนทุกคน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ และบริเวณท่าแข่งเรือยาวเทศบาล หมู่ที่ 2

Register to read more...

พิธีตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร "วันวิสาขบูชา"
เวลา 6.20 น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 

เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีสวดมนต์ พิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ รับฟังบรรยายธรรมจากพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดป่านาเยีย จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกันจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย และสถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราว เทศบาลตำบลนาเยีย

Register to read more...

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนทุกคน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล โดยนายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยียให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สูงอายุ,การตรวจสุขภาพให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพสต.และ อสม.  การถวายภัตาหารเพลแต่พระสงฆ์,การสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ,สรงน้ำเจ้าปู่ตา ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

Register to read more...

ประเพณีลอยกระทง

 
  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยชุมชน หน่วยงานราชการร่วมส่งกระทงเข้าร่วมจำนวน 18 กระทง การประกวดนางนพมาศ มีสาวงามจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 15 คน รำวงย้อนยุค และกิจกรรมต่างๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ส่วนบรรยากาศในค่ำคืนของงานวันลอยกระทง ปีนี้มีผู้ชมมาเที่ยวงานมากมายทีเดียว

Register to read more...

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมงานบุญประเพณี บุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ 13-14  พฤษภาคม 2561พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ,ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล,ส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยียให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม ประกวดบั้งไฟเอ้งาม ของแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียนในเขตเทศบาล และการจุดบั้งไฟขึ้นสูง เป็นการสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

Register to read more...

ปราชญ์ชาวบ้าน

เทศบาลตำบลนาเยีย ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า ด้านวัฒนธรรมในการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์พัฒนาการตามยุคสมัยมายาวนาน พัฒนารุ่งเรื่องเป็นลำดับมา มีทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคม และมรดกที่หลากหลาย สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สืบสานสืบทอดดำรงไว้ โดยเฉพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Register to read more...