Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประเพณีลอยกระทง

Share
 
  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยชุมชน หน่วยงานราชการร่วมส่งกระทงเข้าร่วมจำนวน 18 กระทง การประกวดนางนพมาศ มีสาวงามจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 15 คน รำวงย้อนยุค และกิจกรรมต่างๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ส่วนบรรยากาศในค่ำคืนของงานวันลอยกระทง ปีนี้มีผู้ชมมาเที่ยวงานมากมายทีเดียว