Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

Share

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนทุกคน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล โดยนายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยียให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สูงอายุ,การตรวจสุขภาพให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพสต.และ อสม.  การถวายภัตาหารเพลแต่พระสงฆ์,การสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ,สรงน้ำเจ้าปู่ตา ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป