Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

Share

ภาพกิจกรรมงานบุญประเพณี บุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ 13-14  พฤษภาคม 2561พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ,ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล,ส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยียให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม ประกวดบั้งไฟเอ้งาม ของแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียนในเขตเทศบาล และการจุดบั้งไฟขึ้นสูง เป็นการสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป