Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2561

Share

ภาพกิจกรรมพิธีสวดมนต์เย็นและพิธีทำบุญตักบาตร "ประเพณี บุญเบิกบ้าน" ประจำปี 2561 

เทศบาลตำบลนาเยียและประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต่อประชาชนและหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตามจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

โดยท่านสมชัย วิสาพรหม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,คณะบริหาร,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานเทศบาล,สมาชิกสภาฯ,ผู้นำชุมชนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีสวดมนต์เย็น ฟังธรรมเทศนา
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 6.00 น. เริ่มพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ประชาชนนำข้าวปลาอาหารมาร่วมทำบุญ

ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2