Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

เอกสารเผยแพร่


   ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่  1ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น

        เทศบาลตำบลนาเยียขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน   


 

 

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ทำการตรวจสอบประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าไช้จ่ายเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ดังนั้นเทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558 เพียง  ณ เดือน สิงหาคม  2558

 

                                  >>ดาวน์โหลดประกาศ<

 
 
Powered by Phoca Download