Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

     ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย 1.) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) 2.) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ซึ่งมีตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา พนักงานจ้างทั้วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รวมอัตราว่างทั้งสิ้น 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

     ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งแต่วันที่ 10 -19 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย โทร. 045-306112

 
 
Powered by Phoca Download