Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

 
 
Powered by Phoca Download