Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ( ไตรมาสที่ 1)

Share

รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำไตรมาสที่ 1)>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<