Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Share

 

 ประกาศรายชื่่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย  หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์