Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์(Zoning)และเส้นทางรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดแผนการจัดการจราจร และจัดพื้นที่(Zoning)การเล่นน้ำสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ซึ่งพื้นที่โซนนิ่งจะถูกจัดขึ้น 3 วัน คือ 13-15 เมษายน 2559 ช่วงเวลาเล่นน้ำกำหนดระหว่างเวลา 10.00-19.00 น.