Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง

Share

 

 ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ 2