Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

Share

     ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม 2559