Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Share

     ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง  การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558