Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศการจัดทำแผนหารใช้จ่ายเงินรวม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559

Share

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน  2559  ดังนั้นเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน