Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข้อมูลการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2557-2558 (5)

Share

     ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ทำการตรวจสอบประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าไช้จ่ายเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ดังนั้นเทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน