Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 22 กันยายน 2559

Share

        ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่  1ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น

        เทศบาลตำบลนาเยียขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน