Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2560

Share

 ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง  ประจำเดือนมกราคม  2560