Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย  และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นจึงขอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน