Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนจิตอาสาทุกๆท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี งบประมาณ 2561

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนจิตอาสาทุกๆท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี งบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติงานของจิตอาสาฯ ทต.นาเยีย และอ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดยให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาฯ และขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้นำอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมาด้วย

 >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<