Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายวิระ สุดใจ
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 
  นายทองด้วง สร้อยฟ้า   นายมงคล  เทศนา  
  รองประธานสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายวิระ สุดใจ
นายทองด้วง สร้อยฟ้า
นายสุนทร ดอกพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
     
นายบุญธรรม คำศรี
นายคำพันธ์ พิลาล้ำ
นางสาวชัญญานุช สายทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายถวิล บัวจันทร์
นายพิชิต โทสวัสดิ์
นายไพฑูรย์ อาชญาทา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
     
นายสังวาลย์ พิลาสันต์
นายลำดวน แก้วอุดร
นายภูดิศ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2