Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
นายสมชัย วิสาพรหม
 
นายกเทศมนตรี
         
 
 
 
 
 
  นายเคน  แก่นคำ   นายประกอบ  มาลีรัตน์  
  รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  
         
 
 
 
  นายสุรเดช  ทองบัว   นายเสาร์ วงษ์ศรี  
  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายเทศมนตรี