Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share

 

ผู้บริหารส่วนราชการ
     
 
 
  
  
 
 
นายมงคล  เทศนา
 
 
ปลัดเทศบาล
 
        
              นายสมพงษ์    จันทร์พันธ์
                  รองปลัดเทศบาล
 
ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล
     
 
 
 
 

นางสาวณัฏณิชา  บุญเพศ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายธนศักดิ์  ชาญเฉลิม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
     

 

 
     
 
 
นางสาวสุภางค์   ภูนะ
นายอรรถกรณ์    สีทา
นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา