Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share

 

กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
             
นางสาวฐิติรัตน์  พาราศรี 
 
นางกรุณา สุจริต
นักสันทนาการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเข็มขัน  พันนวยนนท์  นางญาณิศา  ทองดวง  นางทัศนา  นามวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางหนูเพียร  ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวรรณ   คำภิเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริพร  ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวอารีรัตน์  กิ่งคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นางกาญจนา   คำลุน
ครูผู้ดูแลเด็ก