Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวสุภางค์ ภูนะ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
 


 นางดรุณวรรณ ทางทอง
 นางสาวอรัญญา  จำปาทอง
 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ