Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นางนวลประกาย สุนนท์ชัย
พันจ่าเอกไพศาล บัวลา
  
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน