Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ชมรมผู้สูงอายุ  หมู่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 ติดต่อ นายสมบูรณ์  พิณทอง โทร. 08 -5819-8168  นายสมนึก  พิณทอง โทร. 08-6563-9257

อ่านเพิ่มเติม...

ตะกร้าพลาสติก

 ตะกร้าพลาสติก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทรศัพท์ 08-76501215

อ่านเพิ่มเติม...

ขนมนางเล็ด

 ขนมนางเล็ด กลุ่มแปรรูปอาหาร 86/1 บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 ติดต่อ นายจันที ห่องคำ โทร 08 6564 0295 

อ่านเพิ่มเติม...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว 285 บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34330 ติดต่อ นางสมพร ปั่นทองหลาง โทร 08 0172 1572

อ่านเพิ่มเติม...