Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

    เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (8)

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (7)

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (6)

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

ร่วมเก็บขยะกับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลนาเยีย

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลต.นาเยีย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ร่วมเก็บขยะกับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

    วันที่ 3 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลต.นาเยีย ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 6 หลังคาเรือน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการจิตอาสาร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้วที่2 ประจำปี 2561

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพหรม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะฯ ร่วมกิจกรรมจาก"บ้านสวนบุญบารมีนาเยีย"ร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้วที่2 ประจำปี 2561"ศาสตร์ของพระราชากับการปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ณ เมืองทองธานี วันที่ 1-3 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการขยับร่างสร้าสรรค์สานสัมพันธ์ดว้ยกีฬา กับกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง กฎ กติกา และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและตะกร้อ

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์ โครงการขยับร่างสร้าสรรค์สานสัมพันธ์ดว้ยกีฬา กับกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง กฎ กติกา และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและตะกร้อ ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงยิมหอประชุมร่มเกล้า โรงเรียนนาเยีย รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดป่านาเจริญ

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลนาเยีย ร่วมทำบุญแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดป่านาเจริญ ยอดถวาย 4,370.- บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต..โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต..โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย

   สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการธนาคารกองทุนขยะ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ 2. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและนำไปสู่การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล 5. เพื่อเกิดกลไกการทำงานร่วมกันของเด็ก เยาวชนและชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย - เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 65 คน - ตัวแทนครัวเรือนจาก 5 หมู่บ้าน/ 12 ชุมชน จำนวน 25 คน รวมจำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 18