Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 207 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทต.นาเยีย ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

     วันที่ 12 กรกฎคาคม 2559 ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลนาเยีย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยียและพนักงานเทศบาล,เจ้าหน้าที่ ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Register to read more...

โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยียและโครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักคนสามวัย

     วันที่ 12 กรกฎคาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยียจัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยียและโครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักคนสามวัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมครอบครัว /ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ทักษะการดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

Register to read more...

พิธีเปิดงานประเพณีประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย ประจำปี 2559

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอนาเยีย ร่วมพิธีเปิดและร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนกองทุนประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย สำหรับเทศบาลตำบลนาเยีย โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

Register to read more...

โครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

 

Register to read more...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559

     งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ได้หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อปัญหาให้กับสังคม ประเทศชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมามีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากท่านเชฎรัตน์ จำลองพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอนาเยียเข้าร่วมงาน...ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้ชม กองเชียร์และประชาชนทุกท่าน สามารถร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลนาเยียได้ ระหว่างวันที่ 22- 25 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป สำหรับวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เริ่มทำการแข่งขัน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และพิธี้มอบถ้วยรางวัล /ปิดงาน

 

Register to read more...

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก อีกหนึ่งโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานโดยท่าน ทนงค์ศักดิ์ ตียาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

โครงการนาเยียรวมพลังต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในนามหน่วยงานเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการนาเยียรวมพลังต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย (หลังเดิม) โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยียผู้จัดฯ ...ชมการแสดงของน้องจากชมรม TO BE NUMBER ONE น้องๆโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ และการจัดนิทรรศการของสภาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนในการต้านภัยยาเสพติด อำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำลนาเยีย ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมที่อำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

งานประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2559

     วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับชาวบ้านตำบลนาเยีย ทำบุญงานประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

 

Register to read more...

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรีโลก และเพื่อดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการลด ละ เลิกยาสูบในกลุ่มเยาวชน

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรีโลก และเพื่อดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการลด ละ เลิกยาสูบในกลุ่มเยาวชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการนำของนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย,นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะบริหาร ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะอาจารย์,นักเรียน จากโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ ,โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย,โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ,หน่วยงานโรงพยาบาลนาเยีย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย เจ้าหน้าที่,อ.ส.ม.,สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ

Register to read more...

ร่วมภาพบรรยากาศโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559  ระหว่าง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

Register to read more...