Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสืบสานงานประเพณีสงกรานค์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

     วันที่ 12 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานค์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย และภริยา

     วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะบริหาร,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,พนักงาน เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย และภริยา ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย มีบุคลากรจากหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ และอีกหลายๆหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสานพลังเครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1

     เทศบาลลตำบลนาเยีย จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลลตำบลนาเยีย และร่วมรับมอบทุนการดำเนินงานงวดที่ 2 โครงการสานพลังเครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

     วันที่ 28 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียพร้อมคณะบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับในเวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยียขอขอบพระคุณท่านเด่น ลุนาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล พร้อมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ที่ได้ให้นาเยียเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านโรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มจักสานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ในส่วนูของงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลนาเยีย เราชาวนาเยียรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง โอกาสหน้าแวะมาเยี่ยมเราชาวนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนและพิธีมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DARE ประเทศไทย

    วันที่ 22 มีนาคม 2559  นายอุดร พวงพั่ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนและพิธีมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DARE ประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการค้ามนุยษ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

     เทศบาลตำบลนาเยีย ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการค้ามนุยษ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ. มทบ. 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

     วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ,ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง,ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราธานี(หลังเก่า)

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยียและหน่วยงานราชการ(รพ.สต.นาเยีย,สาธารณสุขอำเภอนาเยีย,โรงเรียนนาเยียศึกษาฯ,โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย...), ประธานชุมชน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบปัญหา จำนวน 100 ผืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุุ หมู่ที่ 2

     วันที่ 15 มีนาคม 2559 อำเภอนาเยียได้รับผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอนาเยีย วันนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาลร่วมมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบปัญหา จำนวน 100 ผืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุุ หมู่ที่ 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2559

       วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  เทศบาลตำบลนาเยีย  ขอขอบพระคูณท่านนายอำเภอนาเยีย  นายประจวบ รักแพทย์   ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2559 และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการค้ามนุยษ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

       ประชาสัมพันธ์..ขอยืนยันรายชื่อน้องๆที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการค้ามนุยษ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 คน ได้แก่ ด.ญ.สุกานดา นามวิชา ด.ญ.ณัฐกานต์ แสนทวีสุข ด.ญ.พลอยฤดี มีนิยม ด.ญ.นภาพร อินธิไชย ด.ญ.วิภาพร มังคา การเดินทางนัดหมายการมาขึ้นรถที่สำนักงานเทศบาลเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 59 เวลา 07.00-07.20 น. น้าสา น้าอาชาจะนำส่่ง ณ สถานที่/ค่ายอบรม การเตรียมสัมภาระสำหรับการเข้าค่าย 2วัน1คืน...ขอให้มีรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะ ดูรายละเอียดตามร่างกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน ในเขตอำเภอนาเยียและใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำฝายน้ำล้นลำน้ำโดมใหญ่ ( หาดแก้งเจริญ )

       วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.    เทศบาลตำบลนาเยีย  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน ในเขตอำเภอนาเยียและใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำฝายน้ำล้นลำน้ำโดมใหญ่ ( หาดแก้งเจริญ )  เพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้นให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

อ่านเพิ่มเติม...