Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพบรรยากาศงานประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  รวมภาพบรรยากาศงานประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย  เป็นกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ทั้งขบวนแห่บั่งไฟ ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และการจุดบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559  วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ชมขบวนแห่บั่งไฟ ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เชิญร่วมกิจกรรมบั่งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว นางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว  นางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม และให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ,คนพิการ และมอบเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด  ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำรวจข้อมูลครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2559 จำนวนศูนย์ละ 1 ครอบครัว เทศบาลตำบลนาเยียจึงได้คัดเลือกครอบครัวของนางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม เพื่อรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 2,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559  วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เชิญร่วมกิจกรรมบั่งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

     เทศบาลตำบลนาเยีย ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพผู้นำชุมชนฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้นำในชุมชน ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 24 เมษายน 2559  นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ทุกคน และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม Big Cleanig Day ประจำปีงบประมาณ 2559

      วันที่ 22 เมษายน 2559 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ  จัดกิจกรรม   Big Cleanig Day ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสืบสานงานประเพณีสงกรานค์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

     วันที่ 12 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานค์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย และภริยา

     วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะบริหาร,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,พนักงาน เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย และภริยา ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย มีบุคลากรจากหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ และอีกหลายๆหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสานพลังเครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1

     เทศบาลลตำบลนาเยีย จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลลตำบลนาเยีย และร่วมรับมอบทุนการดำเนินงานงวดที่ 2 โครงการสานพลังเครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

     วันที่ 28 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียพร้อมคณะบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับในเวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยียขอขอบพระคุณท่านเด่น ลุนาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล พร้อมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ที่ได้ให้นาเยียเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านโรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มจักสานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ในส่วนูของงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลนาเยีย เราชาวนาเยียรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง โอกาสหน้าแวะมาเยี่ยมเราชาวนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...