Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2558

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้วยงานนิติการ เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี) เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอนาเยีย  ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจัดทำแบบ Bottom up กล่าวคือ เป็นการจัดเก็บข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด แล้วนำมาประมวลผลแลวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการและอธิบายถึงโครงสร้างการการผลิต อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมบัญชีกลางและการสนับนสุนทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ อำเภอนาเยีย จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกฯ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557อำเภอนาเยีย จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาเยีย และหน่วยงานราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “รามสูร” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคอีสานมีฝนโดยทั่วไป กับมีฝนตกหนักและลมแรงบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ในช่วงวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านประจำปี 2557

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 บุญซำฮะหรือบุญเบิกบ้าน เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและหมู่บ้าน และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย และสถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่และบริเวณหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 18 of 18