Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาเยีย

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมแห่กัณฑ์หลอนวัดนาเยีย ยอดบริจาค 4,619.- บาท ขออนุโมทนาสาธุบุญให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขตลอดไปสาธุๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561

  วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561

   วันที่ 5 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

   เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับท่านนายอำเภอนาเยีย นายปรีดา อุ่นอุดม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มค.2561 ท่านนายอำเภอนาเยีย ,ท่านนายกเทศมนตรีตไบลนาเยีย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียทุกท่านร่วมมอบปฏิทิน ปี 2561 ให้แก่ประชาชน ขอให้ทุกๆท่านมีความสุข สมหวัง โชคดี ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปเทอญ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับท่านรองผวจ.อบ.(นายเธียรชัย พุทธรังษี และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ จุดตรวจสะพานโดมเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมส่งความสุขให้ทุกๆท่านมีความสุขตลอดปี 2561 และมอบปฏิทิน ปี 2561 ณ อำเภอนาเยีย และส่วนราชการต่างๆ

    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย, ท่านปลัดเทศบาล,ท่านรองปลัด,ท่านหัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,หัวหน้าฝ่ายฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียทุกๆท่าน ขอส่งความสุขให้ทุกๆท่านมีความสุขตลอดปี 2561 และมอบปฏิทิน ปี 2561 ณ อำเภอนาเยีย และส่วนราชการต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งหนังสือแจ้งชำระภาษีประจำปี 2561

      เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งหนังสือ แจ้งชำระภาษีประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561

       ประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ได้มาชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...