Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 174 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรกรม LTAX QGIS และ LTAX 3000 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเยีย

Register to read more...

ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ)

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ) ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนเยีย

Register to read more...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

Register to read more...

ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาเยีย

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมแห่กัณฑ์หลอนวัดนาเยีย ยอดบริจาค 4,619.- บาท ขออนุโมทนาสาธุบุญให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขตลอดไปสาธุๆ

Register to read more...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

Register to read more...

ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

Register to read more...

ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561

  วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561 

Register to read more...

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

Register to read more...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561

   วันที่ 5 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

Register to read more...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

   เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับท่านนายอำเภอนาเยีย นายปรีดา อุ่นอุดม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มค.2561 ท่านนายอำเภอนาเยีย ,ท่านนายกเทศมนตรีตไบลนาเยีย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียทุกท่านร่วมมอบปฏิทิน ปี 2561 ให้แก่ประชาชน ขอให้ทุกๆท่านมีความสุข สมหวัง โชคดี ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปเทอญ

Register to read more...

ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับท่านรองผวจ.อบ.(นายเธียรชัย พุทธรังษี และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ จุดตรวจสะพานโดมเทศบาลตำบลนาเยีย

Register to read more...

ร่วมส่งความสุขให้ทุกๆท่านมีความสุขตลอดปี 2561 และมอบปฏิทิน ปี 2561 ณ อำเภอนาเยีย และส่วนราชการต่างๆ

    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย, ท่านปลัดเทศบาล,ท่านรองปลัด,ท่านหัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,หัวหน้าฝ่ายฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียทุกๆท่าน ขอส่งความสุขให้ทุกๆท่านมีความสุขตลอดปี 2561 และมอบปฏิทิน ปี 2561 ณ อำเภอนาเยีย และส่วนราชการต่างๆ

Register to read more...