Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมหารือ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย   

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดป่านาเยีย นำโดย นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,ผอ.กองฯ พนักงาน,ลูกจ้างทต.นาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์สายด่วนสายตรงท่านนายกฯ และปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

 

       เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์สายด่วนสายตรงท่านนายกฯท่านปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดต่อประสานแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุฯเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

 

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุฯเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

     

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น ทต.นาเยีย

 

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น ทต.นาเยีย นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการทำข้าวต้มมัดให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการทำข้าวต้มมัดให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่  25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุบลราชธานี

     

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทต.นาเยียและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดป่าอุดมวานสันต์ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

 

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทต.นาเยียและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดป่าอุดมวานสันต์ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

     

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นาแปลงรวม นาแปลงใหญ อำเภอนาเยีย หมู่ที่ 1

 

    วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นาแปลงรวม นาแปลงใหญ อำเภอนาเยีย หมู่ที่ 1 ต.นาเยีย อำเภอนาเยีย จ.อุบลฯ โดยเทศบาลตำบลนาเยียนำโดย นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเกี่ยวข้าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 458 คน ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้หว่านปอเทืองและไถกลบตอซางข้าว และตำส้มตำให้ จิตอาสาได้กินด้วย

     

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการอบรมหลักสูตรสูงวัยรู้เท่าทันสือ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

 

     เทศบาลตำบลนาเยีย ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสูงวัยรู้เท่าทันสือ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

     

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

 

      เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 

          วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ศาลาประชาคม ม. 8
          วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ศาลาประชาคม ม. 4
          วันที่ 10 พ.ย.60 ณ ศูนย์เอนกประสงค์ ผู้สูงอายุ ม. 2
          วันที่ 15 พ.ย.60 ณ ศาลาประชาคม ม. 1
          วันที่ 16 พ.ย.60 ศาลาประชาคม ม.3
     

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2561 "กิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 

      เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2561 "กิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...