Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

 

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการจ่ายเบี้ยยังชี้พผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการจ่ายเบี้ยยังชี้พผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจข้อมูลต้นไม้ เพื่อคัดเลือกเป็น "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เทศบาลตำบลนาเยีย ดำเนินการสำรวจข้อมูลต้นไม้ เพื่อคัดเลือกเป็น "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2560" (ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งประสาน "โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบฯ 2560" ณ สวนสาธารณะดอนปู่เจ้า  เทศบาลตำบลนาเยีย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560

 

      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560 ณ ท่าแข่งเรืออำเภอนาเยีย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

      นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

 

         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

 

       วันที่ 23 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4

 

       วันที่ 22 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560  ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน โครงการพัฒนานโยโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

 

       วันที่ 20 ตุลาม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน และยื่นใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ทุกประเภทกีฬา  ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560

 

       วันที่ 19 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  จัดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 

       วันที่ 13 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม...