Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และปีพุทธศักราช 2561

   วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,ท่านปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,พนักงานและลูกจ้าง ทต.นาเยียฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และปีพุทธศักราช 2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การแข่งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการจับของขวัญปีใหม่ 2561

   วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การแข่งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการจับของขวัญปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในการทำกิจกรรมทำความสะอาด

    เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับจิตอาสาชาวอำเภอนาเยีย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในการทำกิจกรรมทำความสะอาด วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ,สวนสาธารณดอนเจ้าปู่ ,ศูนย์ผู้สูงอายุ ม. 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การเข้าให้การแนะนำการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

     เทศบาลตำบลนาเยีย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม ที่เข้าให้การแนะนำการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้กับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยียมอบเครื่องแบบเครื่องแต่งกายชุด (อปพร.) ให้กับสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลนาเยีย

      เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้ดำเนินการมอบเครื่องแบบเครื่องแต่งกายชุด (อปพร.)  ให้กับสมาชิกอปพร.  เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ในสังกัด เทศบาลตำบลนาเยีย

     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดการแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ในสังกัด เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1

      เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 เพื่อรับดำเนินการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดไว้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหารือ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมหารือ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย   

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดป่านาเยีย นำโดย นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,ผอ.กองฯ พนักงาน,ลูกจ้างทต.นาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์สายด่วนสายตรงท่านนายกฯ และปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

 

       เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์สายด่วนสายตรงท่านนายกฯท่านปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดต่อประสานแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุฯเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

 

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุฯเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

     

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น ทต.นาเยีย

 

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น ทต.นาเยีย นำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

     

อ่านเพิ่มเติม...