Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

 

     วันที่ 3 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน  เทศบาลตำบลนาเยีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน2560 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

 

       วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย และวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง

 

      วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวังเกิ้ง  หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560 กับกิจกรรมพลังกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนโรงเรียนขุมชนบ้านนาเยีย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุม รร.ชุมชนบ้านนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 31 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบก ที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ "Art and Learn" เพลินศิลปะอย่างสร้างสรรค์

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "Art and Learn" เพลินศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงยินดี น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี (น้องบี) นักกีฬาคาราเต้โดเหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 29

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงยินดี น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี (น้องบี) นักกีฬาคาราเต้โดเหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอ ประเทศมาเลเซีย 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเครือข่ายสร้างสุขท้องถิ่นน่าอยู่ ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2560

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมเครือข่ายสร้างสุขท้องถิ่นน่าอยู่ ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 เพื่อให้่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...