Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาเยีย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

      นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

 

         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

 

       วันที่ 23 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4

 

       วันที่ 22 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560  ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน โครงการพัฒนานโยโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

 

       วันที่ 20 ตุลาม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน และยื่นใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ทุกประเภทกีฬา  ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560

 

       วันที่ 19 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  จัดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 

       วันที่ 13 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

 

     วันที่ 3 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน  เทศบาลตำบลนาเยีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน2560 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

 

       วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย และวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...