Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

 

         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาท่าแข่งเรือ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

 

       วันที่ 23 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4

 

       วันที่ 22 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมทอดกฐินอำเภอ (ทต.นาเยีย) ประจำปี 2560  ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน โครงการพัฒนานโยโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

 

       วันที่ 20 ตุลาม 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดการจับสลากการแบ่งสายแข่งขัน และยื่นใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ทุกประเภทกีฬา  ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560

 

       วันที่ 19 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  จัดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะสารพลังเยาวชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 

       วันที่ 13 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

 

     วันที่ 3 ตุลาม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่านาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุดภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลนาเยีย

 

       วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน  เทศบาลตำบลนาเยีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน2560 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

 

       วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย และวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง

 

      วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวังเกิ้ง  หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...