Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย และจัดประชาคมขอความเห็นชอบขอให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย และจัดประชาคมขอความเห็นชอบขอให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและโครงการขุดสระน้ำบ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ..เป็นประวัติศาสตร์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างเห็นด้วยกับโครงการที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ขอความเห็นชอบในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบรถเข็นให้ก้บผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย มอบหมายให้นายอุดร พวงพั่ว รองนายก นายเสาร์ วงษ์ศรี ที่ปรึกษา นายสุรเดช ทองบัว เลขานุการนายก ปธ.ศพค.เทศบาลตำบลนาเยีย นายสังวาลย์ พิลาสันต์ สท.เขต 2 ร่วมกับ อบจ.อบ. สจ.ทนงศักดิ์ ตียาพันธ์ มอบรถเข็นให้ก้บผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "บ้านสวนเมืองสุข" ประจำปี 2560

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "บ้านสวนเมืองสุข" ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาเยีย และพนักงานทุกท่าน จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและสามารถจัดการขยะแต่ละประเภทที่ครัวเรือนสร้างขึ้นเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชุมชนจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ประชาชน ณ ศาลาประชาคม ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ที่ 8

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เทศบาลตำบลนาเยียให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เมื่อพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ...คณะผู้บริหาร นำโดยท่านสมชัย วิสาพรหม พร้อมคณะบริหาร เร่งรีบแก้ไขปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชน..

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (วัดท่านเจ้าคณะอำเภอนาเยีย)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ร่วมกับคณะบริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเมื่อยามเจ็บไข้

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาบริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560

      วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 20 มกราคม 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนอำเภอนาเยียและใกล้เคียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหที่เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...