Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

     วันที่ 1 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายน้ำ  หมู่ที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงงานจ้างโครงการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

      วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาธารณเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม หมู่ที่ 1

      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาธารณะเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม  หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย  พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชกาพนักงานลูกจ้าง  ส่วนราชการผู้นำชุมชน และประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย  ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองประดับหน่วยงานในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

      วันที่ 19 มิถุนายน 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย นายสรชาย  ครองยุทธ   นายอำเภอนาเยีย  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองประดับหน่วยงานในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจรับงารจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4

  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยแก่นคำ  2 หมู่ที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2560

    

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร เมือวันที่ 19 เมษายน 2560

            วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ลงพื้นที่เพือตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ทต.นาเยีย (2)

      งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ให้บริการประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามด้านการเงินการคลังและพัสดุประจำปี 2560

      สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามด้านการเงินการคลังและพัสดุประจำปี 2560  พร้อมแนะนำชี้แนะ  ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ในวันที่ 19 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุม่พลังมวลชน อสม. อปพร. เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอนาเยีย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดเล็ก ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เทียนพรรษา อำเภอนาเยีย โดยการร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน ประจำปี 2559 นำโดยท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน ประจวบ รักแพทย์ ชาวอำเภอนาเยีย มีความภาคภูมิใจในการร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและปีนี้ต้นเทียนของอำเภอนาเยียของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดเล็ก

 

อ่านเพิ่มเติม...