Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย ประจำปี 2560 กับกิจกรรมพลังกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอนาเยีย กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนโรงเรียนขุมชนบ้านนาเยีย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุม รร.ชุมชนบ้านนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 31 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบก ที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ "Art and Learn" เพลินศิลปะอย่างสร้างสรรค์

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้องคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "Art and Learn" เพลินศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงยินดี น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี (น้องบี) นักกีฬาคาราเต้โดเหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 29

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงยินดี น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี (น้องบี) นักกีฬาคาราเต้โดเหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอ ประเทศมาเลเซีย 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเครือข่ายสร้างสุขท้องถิ่นน่าอยู่ ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2560

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมเครือข่ายสร้างสุขท้องถิ่นน่าอยู่ ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 เพื่อให้่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย และจัดประชาคมขอความเห็นชอบขอให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย และจัดประชาคมขอความเห็นชอบขอให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและโครงการขุดสระน้ำบ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ..เป็นประวัติศาสตร์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างเห็นด้วยกับโครงการที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ขอความเห็นชอบในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบรถเข็นให้ก้บผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย มอบหมายให้นายอุดร พวงพั่ว รองนายก นายเสาร์ วงษ์ศรี ที่ปรึกษา นายสุรเดช ทองบัว เลขานุการนายก ปธ.ศพค.เทศบาลตำบลนาเยีย นายสังวาลย์ พิลาสันต์ สท.เขต 2 ร่วมกับ อบจ.อบ. สจ.ทนงศักดิ์ ตียาพันธ์ มอบรถเข็นให้ก้บผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "บ้านสวนเมืองสุข" ประจำปี 2560

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "บ้านสวนเมืองสุข" ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาเยีย และพนักงานทุกท่าน จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและสามารถจัดการขยะแต่ละประเภทที่ครัวเรือนสร้างขึ้นเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชุมชนจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ประชาชน ณ ศาลาประชาคม ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ที่ 8

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เทศบาลตำบลนาเยียให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เมื่อพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ...คณะผู้บริหาร นำโดยท่านสมชัย วิสาพรหม พร้อมคณะบริหาร เร่งรีบแก้ไขปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชน..

อ่านเพิ่มเติม...