Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาเยีย ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาเยียผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.นาเยีย ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

     วันที่ 12 กรกฎคาคม 2559 ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลนาเยีย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยียและพนักงานเทศบาล,เจ้าหน้าที่ ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยียและโครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักคนสามวัย

     วันที่ 12 กรกฎคาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยียจัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยียและโครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักคนสามวัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมครอบครัว /ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ทักษะการดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานประเพณีประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย ประจำปี 2559

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอนาเยีย ร่วมพิธีเปิดและร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนกองทุนประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย สำหรับเทศบาลตำบลนาเยีย โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559

     งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ได้หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อปัญหาให้กับสังคม ประเทศชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมามีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากท่านเชฎรัตน์ จำลองพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอนาเยียเข้าร่วมงาน...ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้ชม กองเชียร์และประชาชนทุกท่าน สามารถร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลนาเยียได้ ระหว่างวันที่ 22- 25 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป สำหรับวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เริ่มทำการแข่งขัน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และพิธี้มอบถ้วยรางวัล /ปิดงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก อีกหนึ่งโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานโดยท่าน ทนงค์ศักดิ์ ตียาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการนาเยียรวมพลังต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในนามหน่วยงานเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการนาเยียรวมพลังต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย (หลังเดิม) โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยียผู้จัดฯ ...ชมการแสดงของน้องจากชมรม TO BE NUMBER ONE น้องๆโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ และการจัดนิทรรศการของสภาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนในการต้านภัยยาเสพติด อำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำลนาเยีย ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมที่อำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<