Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 158 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาเยีย และพนักงานทุกท่าน จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและสามารถจัดการขยะแต่ละประเภทที่ครัวเรือนสร้างขึ้นเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชุมชนจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ประชาชน ณ ศาลาประชาคม ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ที่ 8

Register to read more...

ร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมกับชุมชน รร.วัดนาเยียวิทยา กั้นฝายน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เทศบาลตำบลนาเยียให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เมื่อพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ...คณะผู้บริหาร นำโดยท่านสมชัย วิสาพรหม พร้อมคณะบริหาร เร่งรีบแก้ไขปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชน..

Register to read more...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (วัดท่านเจ้าคณะอำเภอนาเยีย)

Register to read more...

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ร่วมกับคณะบริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเมื่อยามเจ็บไข้

 

Register to read more...

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาบริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2

Register to read more...

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560

      วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

Register to read more...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 20 มกราคม 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนอำเภอนาเยียและใกล้เคียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหที่เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

Register to read more...

จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Register to read more...

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

     วันที่ 1 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 ประจำปี 2560

Register to read more...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายน้ำ  หมู่ที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงงานจ้างโครงการก่อสร้าง

Register to read more...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

      วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง

Register to read more...