Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันเตรียมสถานที่งานบุญประจำปี 2560 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (วัดท่านเจ้าคณะอำเภอนาเยีย)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ร่วมกับคณะบริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเมื่อยามเจ็บไข้

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาบริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560

      วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 20 มกราคม 2560 นายอำเภอนาเยีย นายสรชาย ครองยุทธ ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนอำเภอนาเยียและใกล้เคียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหที่เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

     วันที่ 1 มกราคม 2560 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายน้ำ  หมู่ที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงงานจ้างโครงการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

      วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านและศาลาผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาธารณเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม หมู่ที่ 1

      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาธารณะเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม  หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย  พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชกาพนักงานลูกจ้าง  ส่วนราชการผู้นำชุมชน และประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย  ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองประดับหน่วยงานในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...