Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2559

     วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับชาวบ้านตำบลนาเยีย ทำบุญงานประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรีโลก และเพื่อดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการลด ละ เลิกยาสูบในกลุ่มเยาวชน

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรีโลก และเพื่อดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการลด ละ เลิกยาสูบในกลุ่มเยาวชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการนำของนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย,นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะบริหาร ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะอาจารย์,นักเรียน จากโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ ,โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย,โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ,หน่วยงานโรงพยาบาลนาเยีย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย เจ้าหน้าที่,อ.ส.ม.,สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมภาพบรรยากาศโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559  ระหว่าง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559  ระหว่าง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพบรรยากาศงานประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  รวมภาพบรรยากาศงานประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย  เป็นกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ทั้งขบวนแห่บั่งไฟ ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และการจุดบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559  วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ชมขบวนแห่บั่งไฟ ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เชิญร่วมกิจกรรมบั่งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว นางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว  นางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม และให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ,คนพิการ และมอบเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด  ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำรวจข้อมูลครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2559 จำนวนศูนย์ละ 1 ครอบครัว เทศบาลตำบลนาเยียจึงได้คัดเลือกครอบครัวของนางสมแพง นีระมนต์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ชุมชนสะพานโดม เพื่อรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 2,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารงาน ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559  วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ.บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 และใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เชิญร่วมกิจกรรมบั่งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยาดาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ณ.สนามจุดบั่งไฟชั่วคราวเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ( บริเวณที่ทิ้งขยะเดิม )

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

     เทศบาลตำบลนาเยีย ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพผู้นำชุมชนฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้นำในชุมชน ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 24 เมษายน 2559  นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ทุกคน และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม Big Cleanig Day ประจำปีงบประมาณ 2559

      วันที่ 22 เมษายน 2559 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ  จัดกิจกรรม   Big Cleanig Day ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย 

 

อ่านเพิ่มเติม...