Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 187 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาธารณเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม หมู่ที่ 1

      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาธารณะเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - ซอยเมตตาธรรม  หมู่ที่ 1

Register to read more...

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย

      วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย  พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชกาพนักงานลูกจ้าง  ส่วนราชการผู้นำชุมชน และประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย  ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองประดับหน่วยงานในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

      วันที่ 19 มิถุนายน 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย นายสรชาย  ครองยุทธ   นายอำเภอนาเยีย  นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองประดับหน่วยงานในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

คณะกรรมการตรวจรับงารจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4

  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยแก่นคำ  2 หมู่ที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2560

    

Register to read more...

กรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร เมือวันที่ 19 เมษายน 2560

            วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ลงพื้นที่เพือตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 

Register to read more...

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ทต.นาเยีย (2)

      งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ให้บริการประชาชน 

Register to read more...

สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามด้านการเงินการคลังและพัสดุประจำปี 2560

      สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามด้านการเงินการคลังและพัสดุประจำปี 2560  พร้อมแนะนำชี้แนะ  ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ในวันที่ 19 มกราคม 2560

Register to read more...

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุม่พลังมวลชน อสม. อปพร. เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

Register to read more...

อำเภอนาเยีย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดเล็ก ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เทียนพรรษา อำเภอนาเยีย โดยการร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน ประจำปี 2559 นำโดยท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน ประจวบ รักแพทย์ ชาวอำเภอนาเยีย มีความภาคภูมิใจในการร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและปีนี้ต้นเทียนของอำเภอนาเยียของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดเล็ก

 

Register to read more...

เทศบาลตำบลนาเยีย ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย

 

Register to read more...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาเยียผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

Register to read more...

ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

Register to read more...