Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 Dec 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
10 Jun 2015
สอบถาม รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเยีย
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 220 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 28 | Latest Member: uxeha
  •  
  • COM_KUNENA_STAT_USERLIST »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 1478 | Total Subjects: 1407
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างเหมาเช่าพื้นที่ตั้งหอสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/10/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ตั้งหอสูงสำหรับผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/10/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า งานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย (งานสวนสาธารณะ) [ 01/10/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 01/10/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02/10/18 ]
ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน ๑๖ รายการ [ 25/09/18 ]
ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ยี่ห้อ โตโยต้า(วีโก้) ทะเบียน กจ.๓๑๓๓ [ 25/09/18 ]
ประกาศ โครงการจัดจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ [ 19/06/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพร หมู่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/03/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแลเผยแพร่กล้องถ่ายรูป สำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) ทะเบียน กจ.๓๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) [ 05/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให็บริการของผู้รับบริการ [ 25/06/18 ]
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) [ 26/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนกันยายน 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) [ 16/07/18 ]
เผยแพร่ราคากลางต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย [ 24/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย [ 24/09/18 ]
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (2) [ 24/09/18 ]
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (2) [ 24/09/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 24/09/18 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 24/09/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 24/09/18 ]
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อRICOH จำนวน3 ตลับ [ 24/09/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดภาคเรียน) [ 14/09/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 21/09/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ตลับ [ 24/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) [ 20/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการฯ ตามโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/08/18 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแก่นคำ 3 หมู่ที่ 4 [ 17/09/18 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรยนชุมชนบ้านนาเยีย ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน) [ 20/09/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/08/18 ]
เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ทะเบียน นข 3381 อุบลราชธานี [ 30/08/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ทะเบียน นข 3381 อุบลราชธานี [ 31/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0114 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/08/18 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/08/18 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา61 [ 31/08/18 ]
ตาราง ปปช.07 (จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา61) [ 31/08/18 ]
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ปปช.07) จ้ดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ [ 13/09/18 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ [ 13/09/18 ]