Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 05/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า-กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 08/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 เครื่องโดยธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำวันปิดภาคเรียนที่ 2/2560 [ 21/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า (วีโก้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 09/03/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง – ถนนเมตตาธรรม – ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 [ 09/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง [ 05/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 06/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 06/03/61 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 05/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่งนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน [ 14/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 20/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 14/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 13/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 12/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 08/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า- กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 07/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30/01/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 17/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กปี2561 [ 10/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ [ 08/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ [ 08/08/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2561 [ 08/12/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/12/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ [ 01/12/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/11/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/10/60 ]
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 20/10/60 ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 31/10/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/11/60 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 27/11/57 ]
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 27/10/60 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 07/11/60 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 อาหารเสริม(นม) [ 06/11/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวม 6 รายการ [ 01/11/60 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 อาหารเสริม(นม) [ 30/10/60 ]