Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศ ราคากลางโครงการจัดจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา จำนวน 5 รายการ [ 10/08/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง รถโตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน นข3133 รหัสครุภัณฑ์ 001490002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 08/08/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ [ 08/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/08/61 ]
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ปปช.07) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อยึดคอโปโลแขนยาวพร้อมสกรีนสีแดงเลือดหมู) [ 31/07/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อยึดคอโปโลแขนยาวพร้อมสกรีน สีแดงเลือดหมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31) [ 07/08/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะจง [ 08/08/61 ]
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน จำนวน 2 รายการ [ 08/08/61 ]
ตาราง ปปช.07 (วัสดุดำเนินงานโครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561) [ 31/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองทุน สปสช.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/08/61 ]
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อวีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ3133 อุบลราธานี รหัสครุภัณฑ์ 001 448 002 [ 08/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง รถโตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน นข3133 รหัสครุภัณฑ์ 001490002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/08/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) [ 19/06/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 19/06/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31/07/61 ]
ตาราง ปปช.07 (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561) [ 31/07/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาเยีย [ 07/08/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาเยีย [ 07/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาเยีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาเยีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/08/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1441 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/07/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7900 อุบลราธานี รหัสครุภัณฑ์ 011-37-0001 [ 07/08/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/07/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 25/07/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7900 อุบลราธานี [ 03/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 01/08/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/08/61 ]
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ [ 02/08/61 ]
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ปปช.07) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดไฟเบอร์ (Makata) [ 31/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดไฟเบอร์ (Makata) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/08/61 ]
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ [ 25/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างทำป้ายไวนิล "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/07/61 ]
ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 25/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/06/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/06/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาคนงานฆ่าสัตว์และซำแหละเนื้อสัตว์ เดือน กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/07/61 ]