Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 อาหารเสริม(นม)

Share

 ตามที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์  ให้ทราบโดยทั่วกัน