Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย

Share

 ตามที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560  แล้วนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย