Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (2)

Share

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ถนนชาตรีอุปถัมภ์   หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เลขที่ ถ. 10/2557) ราคากลาง 254,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (กองคลัง ชั้น 2) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ทางเว้บไซต์ www.nayia.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-306140 ในวันและเวลาราชการ