Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

    ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

    เทศบาลตำบลนาเยีย  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<