Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ

Share

           ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  5  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเทศบาลตำบลนาเยียจึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สำนักงานดังกล่าว 

 

                                                                  >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<