Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า- กุดหวาย หมู่ที่ 3

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนคำหว้า-กุดหวาย  หมู่ที่ 3  

    ดังนั้น จึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<