Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

Share

     ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 แล้วนั้น  ดังนั้น จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<