Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยียโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding )นั้น

    ดังนั้น จึงขอประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สสนใจหรือผู้มีอาชีพรับจ้างทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<