Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า  42 ที่นั่ง  จำนวน  6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

    ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดจ้างดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<